mBPS-d2s

mBPS-d2s er en batteristrømforskyning tilpasset dX-USB HD, etc. mBPS-d2s har to batterier og består av nøye utvalgte komponenter og forskyner den tilkoblede enheten med konstant strøm av høy kvalitet.